41Club Poland in Gdańsk

 
 

41 Club Poland was established in October 2006 in Gdansk, as the 41 Club Gdańsk.
It appointed ex-tablers of Round Table 2 Gdańsk and Sopot Round Table 4, as well as a former member of Tring and District Round Table 738 in the UK.
Feasts and debate are held every second Tuesday of the month.
Initially, the club was a member of the British community. Since 2015 it has represeted Ponad in 41 International.
Round Table 2 Gdańsk was established in 1992 under the auspices of the Round Table 7 St. Gallen and Round Table 7 Hanover. Round Table 4 Sopot was established in 1995.

 
41 Club Polska powstał w październiku 2006 roku w Gdańsku, jako 41 Club Gdańsk.
Powołali go ex-tablerzy z Round Table 2 Gdańsk i Round Table 4 Sopot, a także były członek Tring and District Round Table 738 w Wielkiej Brytanii.
Biesiady i debaty klubowe odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca.
Początkowo klub był członkiem społeczności brytyjskiej. Od 2015 stanowi polską reprezentację narodową w 41 International.
Round Table 2 Gdańsk powstał w 1992 roku pod patronatem Round Table 7 Saint Gallen i Round Table 7 Hanover.
Round Table 4 Sopot powstał w 1995 roku.

 
Copyright ©2016 41 Poland, All Rights Reserved.