41 Club around the world41 Club was formed in 1945 to provide a way for members of Round Table to continue their friendships after retirement from Round Table at the then obligatory age of 40.
The full name name is "The Association of Ex-Round Tablers’ Clubs" and it forms part of "The Round Table Family".
 
 

Round Table was founded in March 1927 by Louis Marchesi. Marchesi was a young Rotarian in Norwich who became aware of the lack of opportunities for the young businessmen of the day to meet and prepare themselves for their responsibilities as senior businessmen in later years. He found himself surrounded by older men, so he started a club for younger men with a maximum age of 40 to give them the right environment to develop their professional and civic skills while assisting the local community, the nation and later the world as a whole.

Round Table was formed after being inspired by a speech by the then Prince of Wales who said: "The young business and professional men of this country must get together round the table, adopt methods that have proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the times and, wherever possible, improve them."
Since that time Round Table has used the motto

"Adopt - Adapt - Improve".


Originally once a Round Tabler reached 40 years of age, he would retire from Round Table and would then become eligible to join 41 Club. In 1998 Round Table changed their retirement age to 45.

41 Club specialises in continuing the friendships made in Round Table. The philosophy of the club is very similar to that of Round Table, but it is often less ‘active’ and in many cases clubs meet less often. The Club's main purpose is to support Round Table and, if possible, participate in local community service initiatives or charity work. However the ‘continued friendship’ and ‘fellowship’ aspect is of great importance. Most clubs meet monthly, often in a public house, golf club or restaurant. Meetings are usually semi-formal with either an activity or a speaker to entertain. Lifelong friendships are often made in 41 Club.

There are four members of the Round Table Family of Clubs:
- Round Table for men between 18 and 45;
- 41 Club for past Round Tablers over 40;
- Ladies Circle for women up to 45;
- Tangent for women.

To join 41 Club it is a requirement to have been a member of Round Table.
41 Club is also an international organisation with 21 countries affiliated to ’41 International’.
Each country sends representatives to the International AGM and a Half Yearly Meeting - both of which are hosted around the world.
 

41 Club na świecie

 

Stowarzyszenie „41 Club” utworzono w 1945 roku, aby stworzyć byłym członkom klubów Round Table okazję do podtrzymywania przyjaźni po przejściu w wieku 40 lat na obowiązkową klubową emeryturę.
Pełna nazwa organizacji to „Stowarzyszenie Byłych Członków Klubów Round Table”.
Stowarzyszenie jest częścią wielkiej i działającej na całym świecie „Rodziny Round Table”.

Pierwszy klub Round Table założony został w marcu 1927 roku z inicjatywy Louisa Marchesi. Marchesi, młody rotarianin z Norwich, zdał sobie sprawę, że młodzi przedsiębiorcy nie mają zbyt wielu okazji do spotykania się ze sobą i nauczenia się czekających ich w przyszłości obowiązków patrycjuszy lokalnej społeczności. Sam znalazł się w otoczeniu starszych mężczyzn i nie czuł się pośród nich swobodnie. Zatem założył klub dla młodych, maksymalnie do 40 roku życia, mężczyzn, aby stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju ich zawodowych i obywatelskich umiejętności, uczeniu się od siebie nawzajem, przy jednoczesnym zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności, narodu, a później świata jako całość.
Inspiracją dla członków Round Table były słowa, wypowiedziane przez ówczesnego księcia Walii:
"Młodzi biznesmeni i profesjonaliści w całym kraju muszą zasiąść razem wokół stołu, (adopt) przyjąć metody, które okazały się w przeszłości efektywne, (adapt) dostosować je do potrzeb zmieniających się czasów i, tam gdzie tylko to możliwe, (improve) udoskonalić je.”
Od tego czasu słowa „Adopt - Adapt – Improve” są mottem każdego klubu Round Table.

Pierwotnie, członek Round Table, który skończył 40 lat, musiał przejść na obowiązkową klubową emeryturę. Aby jednak nie stracić kontaktu z przyjaciółmi, mógł przystąpić do 41 Club, czyli swoistego „koła emerytów”.
W 1998 Round Table podniosła wiek emerytalny do 45 lat.

Istotą 41 Club jest podtrzymywanie i pogłębianie przyjaźni zawartych w Round Table.
Filozofia klubu jest bardzo podobna do Round Table, z tym że często sprowadza się mniejszej aktywności członków, a w wielu przypadkach rzadszych spotkań.
Głównym celem Klubu jest wspieranie Round Table i - jeśli to możliwe - uczestniczenie w lokalnych inicjatywach społecznych i działalności charytatywnej.
Jednak „niegasnąca przyjaźń” i „braterstwo” są najważniejsze.
Większość klubów spotyka się raz w miesiącu, w miejscu publicznym, na przykład w restauracji. Spotkania są zazwyczaj pół-formalne, z udziałem gościa, który dzieli się swoją wiedzą lub doświadczeniem, albo służą przyjemności bycia razem.
„Przyjaźnie na całe życie” często zawierane są w klubie Round Table i trwają w 41 Club.

 

Międzynarodowa Rodzina Round Table składa się z organizacji:
- klubów Round Table dla mężczyzn w wieku od 18 do 45 roku życia,
- 41 Club – ex-tablerów, którzy przekroczyli 40 rok życia,
- klubów Ladies Circle dla pań do 45 roku życia,
- klubów Tangent dla pań w różnym wieku.

Aby zostać członkiem 41 Club, wcześniej trzeba być członkiem klubu Round Table.
41 Club to także międzynarodowa organizacja, która jednoczy kluby z 21 krajów, zrzeszone w „41 International”.
Każdego roku odbywa się doroczny Międzynarodowy Zjazd 41 Club, a także półroczne spotkanie – których gospodarzem są lokalne kluby na całym świecie.


 
Copyright ©2016 41 Poland, All Rights Reserved.