Aims & Objectives


- To ensure that the hinges of friendship never rust
- To develop the acquaintance of ex-Tablers through the medium of their various occupations and affiliated clubs.
- To maintain the highest ideals in business, professional and civic tradition.
- To recognise the worthiness of all legitimate occupations and to dignify each his own by precept and example.
- To further these ideals by meetings, visits, discussions and related activities.


Cele i zadania

 

- Upewnienie się, że więzy przyjaźni nigdy nie zostały zerwane.
- Rozwijanie znajomości i umiejętności byłych tablerów dzięki różnorodności ich zawodów i klubów stowarzyszonych.
- Pielęgnowanie najwyższych ideałów w działalności zawodowej, w biznesie, i aktywności obywatelskiej.
- Poszanowanie godności wszystkich znanych zawodów i dokumentowanie jej własnym przykładem i doświadczeniem.
- Realizację tych ideałów przez spotkania, wizyty, rozmowy i działania pokrewne.

 

Adopt - Adapt - Improve
Copyright ©2016 41 Poland, All Rights Reserved.